گفت و گو با رضا کیانیان

گفت و گو با رضا کیانیان

نمایش ” حرفه ای ” اولین تجربه ی کارگردانی رضا کیانیان ،به قلم دوشان کواکویچ ؛ تا پایان اسفند در تماشاخانه پالیز به روی صحنه می رود .

گفت و گویی خواهیم داشت با کارگردان و بازیگر این اثر رضا کیانیان