گزارشی از جشن تصویر سال

گزارشی از جشن تصویر سال

نمایشگاه چهاردهمین «جشن تصویرسال» این روزها در خانه هنرمندان ایران برپاست . ایده ی اولیه ی این مراسم توسط سیف الله صمدیان ، مرحوم مرتضی ممیز و محمود کلاری در سال ۱۳۷۱ در ماهنامه ی تصویر شکل گرفت .

مکثی کوتاه و گفت و گویی خواهیم داشت با سیف الله صمدیان ، دبیر این جشن و حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی