گفت و گو با نازنین بیاتی

گفت و گو با نازنین بیاتی

نمایش زنانه ی ” خانه ای در انتهای خیابان بهار ” نوشته ی محمد چرمشیر به کارگردانی ندا هنگامی تا ۲۳ اسفند در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ی ایرانشهر به روی صحنه می رود .

مکثی کوتاه و گفت و گو با نازنین بیاتی بازیگر این نمایش که اولین تجربه ی حضورش را در عرصه ی بازیگری تئاتر تجربه می کند